การเพิ่มปุ่มคลิก (ลิ้งค์)
บนหน้าเว็บ Salepage
1. คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มส่วนประกอบ"

หากคุณต้องการเพิ่มข้อมูลต่างๆลงบนหน้าเซลเพจของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มส่วนประกอบ" เพื่อเลือกว่าจะเพิ่มเพิ่มอะไรลงไปบนเซลเพจของคุณบ้าง โดยทาง Missanyapge ได้เตรียมเครื่องเมือไว้ให้คุณอย่างมากมาย

2. คลิกที่เมนู "ปุ่มคลิก (ลิ้งค์)"

ให้คลิกที่เมนูที่ชื่อว่า "ปุ่มคลิก (ลิ้งค์)" เพื่อเพิ่มส่วนประกอบที่ชื่อว่า "ปุ่มคลิก (ลิ้งค์)" ลงไปบนหน้าเซลเพจปัจจุบันของคุณ

3. แก้ไขข้อมูลต่างๆ

หลังจากที่คุณได้เพิ่มส่วนประกอบที่ชื่อว่า "ปุ่มคลิก (ลิ้งค์)" เซลเพจแล้ว จากนั้นให้คุณคลิกที่ส่วนประกอบดังกล่าว (กรอบสีเขียว) หรือคลิกที่ปุ่ม "กำหนดค่า" เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนประกอบใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้

4. แก้ไขช่องทางการติดต่อ

หลังจากที่คลิกกำหนดค่า จะมีกล่องให้คุณสามารถกำหนดค่าของปุ่มได้ อันได้แก่ ข้อความบนปุ่ม สีพื้นหลัง สีตัวอักษร และลิ้งค์ปลายทางเมื่อลูกค้าคลิกที่ปุ่ม โดยคุณสามารถสร้างได้สูงสุดถึง 4 ปุ่ม หรือหากต้องการสร้างน้อยกว่า 4 ปุ่ม ให้คุณทำการเว้นว่างช่องที่เหลือไว้(ไม่ต้องกรอก) หลังจากนั้นคลิกบันทึกข้อมูลได้เลย

5. ดำเนินการเสร็จสิ้น

เมื่อคุณคลิกบันทึกข้อมูล ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง เช่นว่าคุณกรอกข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนหรือไม่ หรือขาดตกส่วนไหนไปบ้าง ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้คุณดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ระบบแจ้งคุณ แต่หากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเว็บไซต์จะแสดงข้อความว่า "อัพเดทสำเร็จ"

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน หรือมี Error ต่างๆเกิดขึ้น สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอความช่วยเหลือ และคำแนะนำเบื้องต้นได้ทันที