การเพิ่มช่องทางติดต่อ
บนหน้าเว็บ Salepage
1. คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มส่วนประกอบ"

หากคุณต้องการเพิ่มข้อมูลต่างๆลงบนหน้าเซลเพจของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มส่วนประกอบ" เพื่อเลือกว่าจะเพิ่มเพิ่มอะไรลงไปบนเซลเพจของคุณบ้าง โดยทาง Missanyapge ได้เตรียมเครื่องเมือไว้ให้คุณอย่างมากมาย

2. คลิกที่เมนู "ช่องทางติดต่อ"

ให้คลิกที่เมนูที่ชื่อว่า "ช่องทางติดต่อ" เพื่อเพิ่มส่วนประกอบที่ชื่อว่า "ช่องทางติดต่อ" ลงไปบนหน้าเซลเพจปัจจุบันของคุณ

3. แก้ไขข้อมูลต่างๆ

หลังจากที่คุณได้เพิ่มส่วนประกอบที่ชื่อว่า "ช่องทางติดต่อ" เซลเพจแล้ว จากนั้นให้คุณคลิกที่ส่วนประกอบดังกล่าว (กรอบสีแดง) หรือคลิกที่ปุ่ม "กำหนดค่า" เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนประกอบใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้

4. แก้ไขช่องทางการติดต่อ

หลังจากที่คลิกกำหนดค่า จะมีกล่องสำหรับให้คุณกรอกมูลติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ และลิ้งค์ช่องทาง Social Media ต่างๆ คุณสามารถกรอกทั้งหมดทุกช่อง หรือกำหนดหนดช่องทางการติดต่อเพียงบางช่องทางและเว้นว่างช่องอื่นๆไว้ก็ได้ หลังจากนั้นคลิกบันทึกข้อมูลได้เลย

5. ดำเนินการเสร็จสิ้น

เมื่อคุณคลิกบันทึกข้อมูล ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง เช่นว่าคุณกรอกข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนหรือไม่ หรือขาดตกส่วนไหนไปบ้าง ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้คุณดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ระบบแจ้งคุณ แต่หากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเว็บไซต์จะแสดงข้อความว่า "อัพเดทสำเร็จ"

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน หรือมี Error ต่างๆเกิดขึ้น สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอความช่วยเหลือ และคำแนะนำเบื้องต้นได้ทันที