การเพิ่มรูปภาพ
บนหน้าเว็บ Salepage
1. คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มส่วนประกอบ"

หากคุณต้องการเพิ่มข้อมูลต่างๆลงบนหน้าเซลเพจของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มส่วนประกอบ" เพื่อเลือกว่าจะเพิ่มเพิ่มอะไรลงไปบนเซลเพจของคุณบ้าง โดยทาง Missanyapge ได้เตรียมเครื่องเมือไว้ให้คุณอย่างมากมาย

2. คลิกที่เมนู "รูปภาพ"

ให้คลิกที่เมนูที่ชื่อว่า "รูปภาพ" เพื่อเพิ่มส่วนประกอบที่ชื่อว่า "รูปภาพ" ลงไปบนหน้าเซลเพจปัจจุบันของคุณ

3. แก้ไขข้อมูลต่างๆ

หลังจากที่คุณได้เพิ่มส่วนประกอบที่ชื่อว่า "รูปภาพ" เซลเพจแล้ว จากนั้นให้คุณคลิกที่ส่วนประกอบดังกล่าว (กรอบสีแดง) หรือคลิกที่ปุ่ม"กำหนดค่า" เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนประกอบใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้

4. อัพโหลดรูปภาพ

หลังจากที่คลิกกำหนดค่า จะมีกล่องสำหรับอัพโหลดรูปภาพเด้งขึ้นมาดังภาพ ให้คุณดำการคลิกที่กล่องดังกล่าว จากนั้นเลือกรูปภาพที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อดำเนินการอัพโหลดรูปภาพ

5. ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลังจากที่คุณเลือกรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้คุณรอสักครู่เพื่ออัพโหลดรูปภาพเข้าสู่ระบบ หากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเว็บไซต์จะแสดงข้อความว่า "อัพเดทสำเร็จ" ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้คุณดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ระบบแจ้งคุณ

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน หรือมี Error ต่างๆเกิดขึ้น สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอความช่วยเหลือ และคำแนะนำเบื้องต้นได้ทันที