การเพิ่มแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า
บนหน้าเว็บ Salepage
1. คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มส่วนประกอบ"

หากคุณต้องการเพิ่มข้อมูลต่างๆลงบนหน้าเซลเพจของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มส่วนประกอบ" เพื่อเลือกว่าจะเพิ่มเพิ่มอะไรลงไปบนเซลเพจของคุณบ้าง โดยทาง Missanyapge ได้เตรียมเครื่องเมือไว้ให้คุณอย่างมากมาย

2. คลิกที่เมนู "การสั่งซื้อ"

ให้คลิกที่เมนูที่ชื่อว่า "การสั่งซื้อ" เพื่อเพิ่มส่วนประกอบที่ชื่อว่า "การสั่งซื้อ" ลงไปบนหน้าเซลเพจปัจจุบันของคุณ

3. แก้ไขข้อมูลต่างๆ

หลังจากที่คุณได้เพิ่มส่วนประกอบที่ชื่อว่า "การสั่งซื้อ" เซลเพจแล้ว จากนั้นให้คุณคลิกที่ส่วนประกอบดังกล่าว (กรอบสีแดง) หรือคลิกที่ปุ่ม "กำหนดค่า" เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนประกอบใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้

4. กำหนดรูปแบบการชำระเงิน

หลังจากที่คลิกกำหนดค่า จะมีกล่องสำหรับให้คุณกรอกข้อมูลเพิ่มเติม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ซึ่งส่วนแรกคือ "รูปแบบการชำระเงิน"

ในกรณีที่คุณต้องการขายสินค้าบนเซลเพจในรูปแบบชำระเงินปลายทาง ให้คุณคลิกทำเครื่องหมายถูก บนช่อง "ชำระเงินปลายทาง" จากนั้นกำหนดข้อความหมายเหตุเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อ และกำหนดราคาค่าจัดส่งในกรณีสั่งซื้อแบบจะดส่งปลายทาง

ในกรณีที่คุณต้องการขายสินค้าบนเซลเพจในรูปแบบโอนเงิน ให้คุณคลิกทำเครื่องหมายถูก บนช่อง "โอนเงินเข้าบัญชี" จากกำหนดข้อความหมายเหตุ และกำหนดราคาค่าจัดส่งคล้ายๆกับการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทาง เพียงแต่การสั่งซื้อแบบโอนเงิน คุณต้องกำหนดบัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชี และชื่อบัญชีของคุณ เพื่อใช้ในการรับเงินจากลูกค้า โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุด 4 บัญชี

5. ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลสินค้า

ส่วนของข้อมูลเพิ่มเติม คือส่วนของการกำหนดค่าเกี่ยวกับการแจ้งเตือน ได้แก่ Line Notify Token ซึ่งหากคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อมีออเดอร์ใหม่เข้าผ่านไลน์ คุณต้องดำเนินการสร้าง Line Notify Token โดยดูวิธีการสร้าง ที่นี่ จากนั้นนำเอารหัส Line Notify Token มากรอกในช่องนี้ เพื่อรับการแจ้งเตือนในกรณีมีออเดอร์ใหม่ หรือกรณีลูกค้าอัพโหลดสลิปหลักฐานการชำระเงินเข้ามาในระบบ

สำหรับลิ้งค์ปลายทางเมื่อสั่งซื้อสำเร็จ คือการกำหนดหน้าเว็บปลายทางเมื่อลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าท่านนั้นจะถูกลิ้งไปที่หน้าเว็บที่คุณกำหนดทันที เช่นลิ้งค์ไปที่หน้าขอบคุณ หรือลิ้งค์ไปที่แฟจเพจของคุณเป็นต้น

6. รายการสินค้าที่วางขาย

ให้คุณกรอกชื่อสินค้าที่คุณต้องการขาย พร้อมกับระบุราคาของสินค้า ลงในส่วนของ "รายการสินค้าที่วางขาย" โดยสามารถเพิ่มสินค้าได้สูงสุด 6 ชิ้น ต่อ 1 หน้าเซลเพจ ในกรณีที่คุณมีสินค้าน้อยกว่า 6 ชิ้น ให้คุณกรอกข้อมูลตามจำนวนสินค้าที่คุณขาย และเว้นช่องที่เหลือไว้ได้เลย

7. ดำเนินการเสร็จสิ้น

เมื่อคุณคลิกบันทึกข้อมูล ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง เช่นว่าคุณกรอกข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนหรือไม่ หรือขาดตกส่วนไหนไปบ้าง ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้คุณดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ระบบแจ้งคุณ แต่หากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเว็บไซต์จะแสดงข้อความว่า "อัพเดทสำเร็จ"

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน หรือมี Error ต่างๆเกิดขึ้น สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอความช่วยเหลือ และคำแนะนำเบื้องต้นได้ทันที