การเพิ่มโปรโมชั่น(นับถอยหลัง)
บนหน้าเว็บ Salepage
1. คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มส่วนประกอบ"

หากคุณต้องการเพิ่มข้อมูลต่างๆลงบนหน้าเซลเพจของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มส่วนประกอบ" เพื่อเลือกว่าจะเพิ่มเพิ่มอะไรลงไปบนเซลเพจของคุณบ้าง โดยทาง Missanyapge ได้เตรียมเครื่องเมือไว้ให้คุณอย่างมากมาย

2. คลิกที่เมนู "โปรโมชั่น"

ให้คลิกที่เมนูที่ชื่อว่า "โปรโมชั่น" เพื่อเพิ่มส่วนประกอบที่ชื่อว่า "โปรโมชั่น" ลงไปบนหน้าเซลเพจปัจจุบันของคุณ

3. แก้ไขข้อมูลต่างๆ

หลังจากที่คุณได้เพิ่มส่วนประกอบที่ชื่อว่า "โปรโมชั่น" เซลเพจแล้ว จากนั้นให้คุณคลิกที่ส่วนประกอบดังกล่าว (กรอบสีเขียว) หรือคลิกที่ปุ่ม "กำหนดค่า" เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนประกอบใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้

4. แก้ไขข้อมูลโปรโมชั่น

หลังจากที่คลิกกำหนดค่า จะมีกล่องให้คุณสามารถกำหนดค่าของโปรโมชั่น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่

1. ส่วนสำหรับข้อความโปรโมชั่น (สีเขียว) สำหรับระบุข้อความโปรโมชั่นของคุณ และลิ้งค์ปลายทางเมื่อลูกค้าสนใจ และคลิกดูรายละเอียดโปรโมชั่น

2. ส่วนสำหรับข้อความสิ้นสุดโปรโมชั่น (สีแดง) สำหรับระบุข้อความหากโปรโมชั่นของคุณสิ้นสุดลงไปแล้ว และลิ้งค์ปลายทางเมื่อลูกค้าสนใจหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นที่พลาดไป

3. ระยะเวลาของโปรโมชั่น (นับถอยหลัง) คุณสามารถกำหนดระยะเวลาของโปรโมชั่นของคุณได้ โดยจะเริ่มนับถอยหลังตั้งแต่ลูกค้าเข้าชมหน้าเซลเพจนี้ครั้งแรก

5. ดำเนินการเสร็จสิ้น

เมื่อคุณคลิกบันทึกข้อมูล ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง เช่นว่าคุณกรอกข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนหรือไม่ หรือขาดตกส่วนไหนไปบ้าง ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้คุณดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ระบบแจ้งคุณ แต่หากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเว็บไซต์จะแสดงข้อความว่า "อัพเดทสำเร็จ"

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน หรือมี Error ต่างๆเกิดขึ้น สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอความช่วยเหลือ และคำแนะนำเบื้องต้นได้ทันที