การสร้างหน้าเซลเพจใหม่
1. คลิกที่ปุ่ม "จัดการเซลเพจ"

กรณีที่ต้องการสร้างเซลเพจใหม่ให้คลิกที่เมนู สร้างเซลเพจใหม่ จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วคลิกบันทึก เมื่อสร้างเซลเพจแล้วให้คลิกที่ "จัดการหน้าเว็บเพจ" ลูกค้าสามารถเข้าไปตั้งค่าหน้า Sale page ที่ต้องการได้

2. แก้ไขข้อมูลเซลเพจ

ส่วนประกอบของเมนูต่างๆมีดังนี้

  • 3. ลิ้งหน้า salepage ของเรา
  • 4. ลิ้งไม่ระบุตัวตนของเพจเรา
  • 5. สามารถเข้าไปแก้ไข ชื่อร้าน , Facebook pixel ได้
  • 6. กดปุ่มเพื่อเพิ่มส่วนต่างๆของหน้า Salepage